Nai Umange Nai Pehchan, Mahilaon ke Hosalon ko Salaam